Dịch văn bản

Phát hiện ngôn ngữ
Việt
Dịch từ
Phát hiện ngôn ngữ
Tất cả ngôn ngữ
Ả Rập
Albania
Amharic
Anh
Armenia
Assam
Aymara
Azerbaijan
Ba Lan
Ba Tư
Bambara
Bantu
Basque
Belarus
Bengal
Bhojpuri
Bosnia
Bồ Đào Nha
Bulgaria
Catalan
Cebuano
Chichewa
Corsi
Creole (Haiti)
Croatia
Dhivehi
Do Thái
Dogri
Đan Mạch
Đức
Estonia
Ewe
Filipino
Frisia
Gael Scotland
Galicia
George
Guarani
Gujarat
Hà Lan
Hà Lan (Nam Phi)
Hàn
Hausa
Hawaii
Hindi
Hmong
Hungary
Hy Lạp
Iceland
Igbo
Ilocano
Indonesia
Ireland
Java
Kannada
Kazakh
Khmer
Kinyarwanda
Konkani
Krio
Kurd (Kurmanji)
Kurd (Sorani)
Kyrgyz
Lào
Latinh
Latvia
Lingala
Litva
Luganda
Luxembourg
Mã Lai
Macedonia
Maithili
Malagasy
Malayalam
Malta
Maori
Marathi
Meiteilon (Manipuri)
Mizo
Mông Cổ
Myanmar
Na Uy
Nepal
Nga
Nhật
Odia (Oriya)
Oromo
Pashto
Phạn
Pháp
Phần Lan
Punjab
Quechua
Quốc tế ngữ
Rumani
Samoa
Séc
Sepedi
Serbia
Sesotho
Shona
Sindhi
Sinhala
Slovak
Slovenia
Somali
Sunda
Swahili
Tajik
Tamil
Tatar
Tây Ban Nha
Telugu
Thái
Thổ Nhĩ Kỳ
Thụy Điển
Tigrinya
Trung (Giản thể)
Trung (Phồn thể)
Tsonga
Turkmen
Twi
Ukraina
Urdu
Uyghur
Uzbek
Việt
Xứ Wales
Ý
Yiddish
Yoruba
Zulu
Dịch sang
Tất cả ngôn ngữ
Ả Rập
Albania
Amharic
Anh
Armenia
Assam
Aymara
Azerbaijan
Ba Lan
Ba Tư
Bambara
Bantu
Basque
Belarus
Bengal
Bhojpuri
Bosnia
Bồ Đào Nha
Bulgaria
Catalan
Cebuano
Chichewa
Corsi
Creole (Haiti)
Croatia
Dhivehi
Do Thái
Dogri
Đan Mạch
Đức
Estonia
Ewe
Filipino
Frisia
Gael Scotland
Galicia
George
Guarani
Gujarat
Hà Lan
Hà Lan (Nam Phi)
Hàn
Hausa
Hawaii
Hindi
Hmong
Hungary
Hy Lạp
Iceland
Igbo
Ilocano
Indonesia
Ireland
Java
Kannada
Kazakh
Khmer
Kinyarwanda
Konkani
Krio
Kurd (Kurmanji)
Kurd (Sorani)
Kyrgyz
Lào
Latinh
Latvia
Lingala
Litva
Luganda
Luxembourg
Mã Lai
Macedonia
Maithili
Malagasy
Malayalam
Malta
Maori
Marathi
Meiteilon (Manipuri)
Mizo
Mông Cổ
Myanmar
Na Uy
Nepal
Nga
Nhật
Odia (Oriya)
Oromo
Pashto
Phạn
Pháp
Phần Lan
Punjab
Quechua
Quốc tế ngữ
Rumani
Samoa
Séc
Sepedi
Serbia
Sesotho
Shona
Sindhi
Sinhala
Slovak
Slovenia
Somali
Sunda
Swahili
Tajik
Tamil
Tatar
Tây Ban Nha
Telugu
Thái
Thổ Nhĩ Kỳ
Thụy Điển
Tigrinya
Trung (Giản thể)
Trung (Phồn thể)
Tsonga
Turkmen
Twi
Ukraina
Urdu
Uyghur
Uzbek
Việt
Xứ Wales
Ý
Yiddish
Yoruba
Zulu
Đang tải bản dịch...

Văn bản nguồn

Đang tải...
0 / 5.000
Đang tải...

Kết quả dịch

Đang dịch...
Các bản dịch là cho các giới tính cụ thể. Tìm hiểu thêm
Một số câu có thể có phiên bản thay thế tuỳ theo giới tính. Nhấp vào câu để xem phiên bản thay thế. Tìm hiểu thêm
Lỗi dịch
Gửi ý kiến phản hồi

Dịch tài liệu

Phát hiện ngôn ngữ
Việt
Dịch từ
Phát hiện ngôn ngữ
Tất cả ngôn ngữ
Ả Rập
Albania
Amharic
Anh
Armenia
Assam
Aymara
Azerbaijan
Ba Lan
Ba Tư
Bambara
Bantu
Basque
Belarus
Bengal
Bhojpuri
Bosnia
Bồ Đào Nha
Bulgaria
Catalan
Cebuano
Chichewa
Corsi
Creole (Haiti)
Croatia
Dhivehi
Do Thái
Dogri
Đan Mạch
Đức
Estonia
Ewe
Filipino
Frisia
Gael Scotland
Galicia
George
Guarani
Gujarat
Hà Lan
Hà Lan (Nam Phi)
Hàn
Hausa
Hawaii
Hindi
Hmong
Hungary
Hy Lạp
Iceland
Igbo
Ilocano
Indonesia
Ireland
Java
Kannada